Trang chủ Lập trình Python bài 16 – Kiểu dữ liệu Set trong Python

Python bài 16 – Kiểu dữ liệu Set trong Python

5086
0

Trong các bài trước, Type đã giới thiệu đến bạn một số container của Python.

Ở bài này Type sẽ giới thiệu tới bạn một container khác đó chính KIỂU DỮ LIỆU SET trong Python.

python cơ bản - kiểu dữ liệu set

Nội dung:

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

 • Giới thiệu về Set trong Python
 • Cách khởi tạo Set
 • Một số toán tử với Tuple trong Python
 • Indexing và cắt Set trong Python
 • Các phương thức của Set
 • Set không phải là một hash object

Giới thiệu về Set trong Python

Set là một container, tuy nhiên không được sử dụng nhiều bằng LIST hay TUPLE.

Một Set gồm các yếu tố sau:

 • Được giới hạn bởi cặp ngoặc {}, tất cả những gì nằm trong đó là những phần tử của Set.
 • Các phần tử của Set được phân cách nhau ra bởi dấu phẩy (,).
 • Set không chứa nhiều hơn 1 phần tử trùng lặp

Set chỉ có thể chứa các hashable object nhưng chính nó không phải là một hashable object. Do đó, bạn không thể chứa một set trong một set.

Ví dụ:

>>> set_1 = {69, 96}
>>> set_1
{96, 69}
>>> type(set_1) # kiểu set thuộc lớp set 
<class 'set'>
>>> set_2 = {'How Kteam'}
>>> set_2
{'How Kteam'}
>>> set_3 = {(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)} 
>>> set_3
{(69, 'Free Education'), (1, 2, 3)}
>>> set_4 = {[1, 2], [3, 4]}
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: unhashable type: 'list' 
>>> set_5 = {(1, 2, ['How Kteam'])} 
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: unhashable type: 'list' 
>>> set_6 = {1, 2, {'HowKteam'}} 
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: unhashable type: 'set'

Cách khởi tạo Set

Sử dụng cặp dấu ngoặc {} và đặt giá trị bên trong.

Cú pháp: {<giá trị thứ nhất>, <giá trị thứ hai>, .., <giá trị thứ n – 1>, <giá trị thứ n>}

Lưu ý: Khi khởi tạo bằng cách này, ít nhất phải có một giá trị.

Ví dụ:

>>> set_ = {1, 2, 3, 4}
>>> set_
{1, 2, 3, 4}
>>> set_1 = {1, 1, 1} # các giá trị trùng lặp bị loại bỏ 
>>> set_1
{1}
>>> empty_set = {} # thử khởi tạo set rỗng
>>> empty_set
{}
>>> type(empty_set) # không phải là set
<class 'dict'>

Sử dụng Set Comprehension

>>> set_1 = {value for value in range(3)} 
>>> set_1
{0, 1, 2}

Sử dụng constructor Set

Cú pháp: set(iterable)

Công dụng: Giống hoàn toàn với việc bạn sử dụng constructor List. Khác biệt duy nhất là constructor Set sẽ tạo ra một Set.

Ví dụ:

>>> set_1 = set((1, 2, 3))
>>> set_1
{1,2, 3}
>>> set_2 = set('How Kteam')
>>> set_2 # set không quan tâm đến vị trí của các phần tử 
{'o', ' ', 'a', 'm', 'H', 'K', 't', 'w', 'e'}
>>> set_3 = set('aaaaaaaaa')
>>> set_3
{'a'}
>>> set_4 = set([1, 6, 8, 3, 1, 1, 3, 6])
{8, 1, 3, 6}
>>> empty_set = set() # cách bạn tạo được empty set 
>>> empty_set
set()

Một số toán tử với Set trong Python

Toán tử “in”

Cú pháp: value in <Set>

Công dụng: Kết quả trả về là True nếu value xuất hiện trong Set. Ngược lại sẽ là False

Ví dụ:

>>> 1 in {1, 2, 3}
True
>>> 4 in {'a', 'How Kteam', 5} 
False

Toán tử “-“

Cú pháp: <Set1> – <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set gồm các phần tử chỉ tồn tại trong Set1 mà không tồn tại trong Set2

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} – {2, 3} 
{1}
>>> {1, 2, 3} - {4} 
{1, 2, 3}
>>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3}
 set()
>>> {1, 2, 3} - {1, 2, 3, 4} 
set()

Toán tử “&”

Cú pháp: <Set1> & <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set chứa các phần tử vừa tồn tại trong Set1 vừa tồn tại trong Set2

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} & {4, 5} 
set()
>>> {1, 2, 3} & {1, 4, 5} 
{1}
>>> {1, 2, 3} & {1, 2, 3}
 {1, 2, 3}

Toán tử “|”

Cú pháp: <Set1> | <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử tồn tại trong hai Set

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} | {1, 2, 3} 
{1, 2, 3}
>>> {1, 2, 3} | {4, 5} 
{1, 2, 3, 4, 5}

Toán tử “^ “

Cú pháp: <Set1> ^ <Set2>

Công dụng: Kết quả trả về là một Set chứa tất cả các phần tử chỉ tồn tại ở một trong hai Set

Ví dụ:

>>> {1, 2, 3} ^ {4, 5} 
{1, 2, 3, 4, 5} 
>>>{1,2,3}^{1,2, 3} 
set()
>>> {1, 2, 3} ^ {1, 4} 
{2, 3, 4}

Indexing và cắt Set trong Python

Ở trên Type đã đề cập về việc set không quan tâm đến vị trí của phần tử nằm trong set. Nên việc indexing và cắt set trong Python không được hỗ trợ.

Các phương thức của Set

Set cũng có khá nhiều phương thức. Nhưng Type chỉ giới thiệu một số phương thức cơ bản.

Phương thức clear

Cú pháp: <Set>.clear()

Công dụng: Loại bỏ hết tất cả các phần tử có trong Set

Ví dụ:

>>>set_ 1= {1, 2}
>>> set_1.clear() 
>>> set_1
set()

Phương thức pop

Cú pháp: <Set>.pop()

Công dụng: Kết quả trả về một giá trị được lấy ra từ Set, đồng thời loại bỏ giá trị đã lấy ra khỏi Set ban đầu. Nếu là set rỗng, sẽ có lỗi.

Ví dụ:

>>> set_1 = {1, 2} 
>>> set_1.pop() 
1
>>> set_1
{2}
>>> set_1.pop() 2
>>> set_1
set()
>>> set_1.pop()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
KeyError: 'pop from an empty set'

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn sẽ pop được các giá trị từ set ra từ bé đến lớn. Nhưng đó không phải bản chất của nó, việc pop này liên quan đến các giá trị của hàm hash trong của các phần từ. Đó là lí do set chỉ chứa các phần tử là các hashable object. Vì kiến thức này không quan trọng ở mức cơ bản nên Type xin phép được bỏ qua.

Phương thức remove

Cú pháp: <Set>.remove(value)

Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thông báo lên lỗi KeyError.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> a.remove(1)
>>> a
{2}
>>> a.remove(3)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: 3

Phương thức discard

Cú pháp: <Set>.discard(value)

Công dụng: Loại bỏ giá trị value ở trong Set. Nếu như value không ở trong Set, thì sẽ bỏ qua.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2} 
>>> a.discard(1) 
>>> a
{2}
>>> a.discard(4) 
>>> a
{2}

Phương thức copy

Cú pháp: <Set>.copy()

Công dụng: Trả về một bản sao của Set

Ví dụ:

>>> a = {1, 2}
>>> b = a.copy()
>>> b 
{1, 2}
>>> a 
{1, 2}

Phương thức add

Cú pháp: <Set>.add(value)

Công dụng: Thêm value vào trong set. Nếu như value đã có trong Set thì bỏ qua.

Ví dụ:

>>> a = {1, 2} 
>>> a.add(3) 
>>> a
{1, 2, 3}
>>> a.add(2) 
>>> a
{1, 2, 3}

Set không phải là một hash object

Đúng như vậy! Điều đó có thể chứng minh theo hai cách:

Ở ví dụ dưới, bạn cũng thấy, ta đã thay đổi nội dung của set nhưng id của set vẫn là id ban đầu

Ví dụ:

>>> a = {1, 2} 
>>> id(a) 
52255360 
>>> a.add(3)
>>> id(a)
52255360 

Thêm nữa, set không thể chứa một set khác

>>>a = {1, 2}
>>> b = {a}
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: unhashable type: 'set'

Củng cố bài học

Xem thêm: Python cơ bản | Bài 15: Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Câu hỏi củng cố:

Giải thích lí do tại sao lại có sự thay đổi ở set a? Cho giải pháp khắc phục?

>>> a = {1, 2}
>>> b = a
>>> b.clear()
>>> a # tại sao lại trở thành set rỗng? 
set()

Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Type khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất!

Mời bạn tìm hiểu thêm về AI và công nghệ mới tại đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.