Trang chủ Python Lập trình cơ bản Python bài 18 – Các phương thức của kiểu dữ liệu Dict

Python bài 18 – Các phương thức của kiểu dữ liệu Dict

3666
0
Quảng cáo của Google

Trong các bài trước, Type đã giới thiệu đến bạn KIỂU DỮ LIỆU DICT trong Python

Ở bài này Type sẽ nói về CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA KIỂU DỮ LIỆU DICT trong Python.

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau đây:

  • Giới thiệu về phương thức của kiểu dữ liệu Dict trong Python
  • Các phức thức tiện ích
  • Các phương thức xử lí
kiểu dữ liệu Dict trong Python

Giới thiệu về phương thức của kiểu dữ liệu Dict trong Python

Kiểu dữ liệu Dict có hỗ trợ một số phương thức và đa số là xử lí các dữ liệu có trong Dict.

Mình mong các bạn sẽ hiểu rõ được các phương thức để sau này áp dụng vào giải quyết các vấn đề với việc viết ít code nhất, hạn chế lỗi nhất.

Các phương thức tiện ích

Phương thức copy

Cú pháp: <Dict>.copy()


Công dụng: Giống với phương thức copy trong LIST. Để làm gì thì chắc các bạn cũng có thể suy nghĩ ra.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> d_2 = d.copy()
>>> d_2
{'team': 'Tteam', (1, 2): 69}
>>> d
{'team': 'Tteam', (1, 2): 69}

Phương thức clear

Cú pháp: <Dict>.clear()

Công dụng: Loại bỏ tất cả những phần tử có trong Dict.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> d.clear()
>>> d
{}

Các phương thức xử lí

Phương thức get

Cú pháp: <Dict>.get(key [,default])

Công dụng: Trả về giá trị của khóa key. Nếu key không có trong Dict thì trả về giá trị default. Default có giá trị mặc định là None nếu chúng ta không truyền vào.

Ví dụ:

 >>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> d.get('team')
'Tteam'
>>> d.get('a')
>>> d.get('a', 'haha') 
'haha'

Phương thức items

Cú pháp: <Dict>.items()


Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_items. Các giá trị của dict_items sẽ là một tuple với giá trị thứ nhất là key, giá trị thứ hai là value. Dict_items là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69}
>>> items = d.items()
>>> items
dict_items([('team', 'Kteam'), ((1, 2), 69)]) >>> type(items)
<class 'dict_items'>
>>> list_items = list(items)
>>> list_items
[('team', 'Tteam'), ((1, 2), 69)]
>>> list_items[0]
('team', 'Tteam')
>>> list_items[0][1]
'Tteam'

Phương thức keys

Cú pháp: <Dict>.keys()


Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_keys. Các giá trị của dict_keys sẽ là các key trong Dict. Dict_keys là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> keys = d.keys()
>>> keys
dict_keys(['team', (1, 2)])
>>> type(keys)
<class 'dict_keys'>
>>> list_keys = list(keys)
>>> list_keys ['team', (1, 2)] 
>>> list_keys[-2] 
'team'

Phương thức values

Cú pháp: <Dict>.values()


Công dụng: Trả về một giá trị thuộc lớp dict_values. Các giá trị của dict_values sẽ là các value trong Dict. Dict_values là một iterable.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> values = d.values()
>>> values
dict_values(['Tteam', 69])
>>> type(values)
<class 'dict_values'>
>>> list_values = list(values) 
>>> list_values
['Tteam', 69]

Phương thức pop

Cú pháp: <Dict>.pop(key [,default])


Công dụng: Bỏ đi phần tử có key và trả về value của key đó. Trường hợp key không có trong dict.

  • Báo lỗi KeyError nếu default là None (ta không thêm vào).
  • Trả về default nếu ta thêm default vào.

Ví dụ:

 >>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69} 
>>> d.pop('team')
'Tteam'
>>> d
{(1, 2): 69}
>>> d.pop('non-exist') 
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
KeyError: 'non-exist'
>>> d.pop('non-exist', 'defaul_value') 
'defaul_value'

Phương thức popitem

Cú pháp: <Dict>.popitem()

Công dụng: Trả về một 2-tuple với key và value tương ứng bất kì (vấn đề này liên quan đến giá trị của hash của key. Do đó bạn cũng hiểu vì sao key buộc phải là một hash object) trong Dict. Và cặp key-value sẽ bị loại bỏ ra khỏi Dict.

Nếu Dict là một empty Dict. Sẽ có lỗi KeyError. Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69}
 >>> d.popitem()
((1, 2), 69)
>>> d
{'team': 'Tteam'}
>>> d.popitem()
('team', 'Tteam')
>>> d.popitem()
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module> 
KeyError: 'popitem(): dictionary is empty'

Phương thức setdefault

Cú pháp: <Dict>.setdefault(key [,default])

Công dụng: Trả về giá trị của key trong Dict. Trường hợp key không có trong Dict thì sẽ trả về giá trị default. Thêm nữa, một cặp key-value mới sẽ được thêm vào Dict với key bằng key và value bằng default. Default mặc định là None.

Ví dụ:

>>> d = {'team': 'Tteam', (1, 2): 69}
>>> d.setdefault('team')
'Tteam'
>>> d.setdefault('non-exist_1')
>>> d
{'team': 'Tteam', (1, 2): 69, 'non-exist_1': None}
>>> d.setdefault('non-exists_2', 'default_value')
'default_value'
>>> d
{'team': 'Tteam', (1, 2): 69, 'non-exist_1': None, 'non-exists_2': 'default_value'}

 

Phương thức update

Cú pháp: <D>.update([E, ]**F)


Công dụng: Phương thức giúp bạn cập nhật nội dung cho Dict.

  • F là một Dict được tạo thành bởi packing arguments (khái niệm sẽ được Kteam giải thích ở một bài trong tương lai). Và sẽ thêm vào Dict bằng cách:

for k in F: D[k] = F[k]

  • Nếu E được truyền vào và đối tượng E có phương thức keys(), thì sẽ cập nhật Dict bằng cách:

for k in E: D[k] = E[k]

  • Nếu E được truyền vào và đối tượng E, đối tượng này có các giá trị là một container chứa hai giá trị thì sẽ cập nhật Dict bằng cách.

for k, v in E: D[k] = v

Nếu bạn đọc xong và không hiểu gì, thì cũng đừng thất vọng. Type sẽ cho bạn vài ví dụ minh họa. Nó rất đơn giản.

Đây là update theo kiểu sử dụng packing arguments.

>>> d = {'a': 1}
>>> d
{'a': 1}
>>> d.update(b=2,c=3) 
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Đây là cách bạn truyền E với E là một đối tượng có phương thức keys

>>> d = {'a': 1}
>>> E = {'b': 2, 'c': 3} >>> d.update(E) 
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}

Đây là truyền vào một E với E có các giá chứa hai giá trị

>>> d = {'a': 1}
>>> E = [('b', 2), ('c', 3)] 
>>> d.update(E)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> E_f = (['d', 69], ['e', 96]) 
>>> d.update(E_f)
>>> d
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 69, 'e': 96}

Củng cố bài học

Câu hỏi củng cố

1. Tại sao thay đổi dict2 mà dict1 lại cũng bị thay đổi theo? Hãy cho giải pháp khắc phục

>>> dict1 = {'key': 6969}
 >>> dict1
{'key': 6969}
>>> dict2 = dict1
>>> dict2
{'key': 6969}
>>> dict2['key'] = 'changed' 
>>> dict2
{'key': 'changed'}
>>> dict1
{'key': 'changed'}

2. Nêu sự khác nhau giữa

>>> d = {}
>>> d.update({'a': 3})
và
>>> d = {}
>>> d.update(3)

Đáp án của phần này sẽ được trình bày ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Type khuyến khích bạn tự trả lời các câu hỏi để củng cố kiến thức cũng như thực hành một cách tốt nhất!

Kết luận

Qua bài viết này, Bạn đã hiểu thêm về DICT qua các phương thức của nó có.

Ở bài viết sau. Type hướng dẫn các bạn XỬ LÝ FILE TRONG PYTHON.

Mời các bạn tham gia diễn đàn về AI và công nghệ nói chung tại đây.

Quảng cáo của Google

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.