Quảng cáo của Google

36 bài Python cơ bản

Python cơ bản

Python bài 11: Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python (4)

Ở Python bài số 11 này, chúng ta sẽ nói đến KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI trong Python và nội dung chính là các phương thức của kiểu dữ liệu chuỗi.
Python cơ bản

Python bài 24: Câu lệnh rẽ nhánh trong Python

Ở bài này Type sẽ giới thiệu với các bạn Cấu trúc rẽ nhánh trong Python – Câu lệnh IF. Một câu lệnh thường xuyên được sử dụng trong các chương trình.
Tại sao nên học Python?

Python bài 1: Tại sao nên học Python?

Nào! nếu đã quyết tâm thì chúng ta hãy cùng Làm quen với cô nàng Python này nhé các bạn. Type sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt 36 bài cơ bản về Python.
Python cơ bản | Bài 2: Hướng dẫn cài đặt môi trường chạy code Python

Python bài 2: Hướng dẫn cài đặt môi trường chạy code Python

Bài 2 về Python cơ bản: Hãy cùng Type tìm hiểu về cách cài đặt môi trường phát triển cho ngôn ngữ Python, một trong những quan trọng đầu tiên nhé các bạn.
Python cơ bản

Python bài 3: Biến, phép gán và các kiểu dữ liệu cơ sở

Bài học này sẽ trình bày chi tiết vấn đề sử dụng biến, phép gán trong Python. Chúng ta cũng sẽ giới thiệu sơ lược về các kiểu dữ liệu cơ bản của Python.
Cú pháp của Python

Python bài 4: Chương trình đầu tiên của Python

Bài học này sẽ cung cấp nội dung về cú pháp chung của Python mà bạn cần lưu ý và ghi nhớ, đặc biệt là với những bạn có xuất phát điểm là một ngôn ngữ họ C.
Python cơ bản

Python bài 5: Cách ghi chú trong Python

Ở Python bài số 5 này, Type sẽ giới thiệu đến các bạn thủ thuật tiếp theo trong chương cơ bản về Python: cách ghi chú trong Python.
Python cơ bản

Python bài 6: Biến trong Python

Ở bài này, Type sẽ giới thiệu với các bạn về BIẾN TRONG PYTHON. Một phần cơ bản rất quan trọng trong lập trình và nó sẽ theo bạn mãi cho tới khi bạn còn code.
Python cơ bản

Python bài 7: Kiểu dữ liệu số trong Python

Ở Python bài số 7 này, TYPE sẽ đề cập đến các bạn KIỂU DỮ LIỆU SỐ. Một trong những kiểu dữ liệu cực kì quan trọng của Python!
Python cơ bản

Python bài 8: Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python

Ở bài này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu đến các KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI trong Python. Một trong những kiểu dữ liệu cực kì quan trọng trong Python.