Hôm qua 25.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã họp bàn, tìm cơ sở cách ly phù hợp với nhóm 20 du khách Hàn Quốc, 2 du khách Thái Lan.

https://thanhnien.vn/thoi-su/nhom-du-khach-khong-dong-y-cach-ly-duoc-dua-ve-lai-han-quoc-1187574.html

Quảng cáo của Google