Quảng cáo

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy virus nCoV có thể lây từ người sang người trong giai đoạn ủ bệnh, chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Các nhà khoa học lo rằng một trận đại dịch là không thể tránh.

https://tuoitre.vn/gioi-khoa-hoc-lo-khong-the-ngan-virus-corona-lay-lan-20200205164846722.htm

Quảng cáo