Ngoài việc triển khai các công tác kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc. Theo thiếu tá Lê Đức Thái, sẽ sẵn sàng cho khóa biên giới để phòng chống dịch bệnh lan rộng.

Quảng cáo của Google