Trang chủ Đời sống Người con có hiếu sẽ không oán trách cha mẹ

Người con có hiếu sẽ không oán trách cha mẹ

16
1

Cổ nhân giảng: “Bách thiện hiếu vi tiên”, nghĩa là trong trăm việc thiện thì hiếu thảo là đứng đầu.

Trong cuộc sống hàng ngày, kỳ thực, hiếu thảo thể hiện ở những điều rất đỗi đơn giản.

1 BÌNH LUẬN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.