Quảng cáo

Nhiều người có quan niệm khi còn trẻ là còn khỏe, có thể vì vậy chỉ cần tập trung hết sức lực để làm việc, chạy theo đam mê sở thích cá nhân, mà không màng tới việc giữ gìn sức khỏe. Không biết rằng những hành động, suy nghĩ hôm nay sẽ tổn hại tới tương lai. Khi đó muốn dùng tiền để có lại sức khỏe thì đã muộn.

https://cafebiz.vn/bieu-hien-cua-ke-that-bai-luoi-van-dong-hay-thuc-dem-an-uong-nua-voi-lam-viec-qua-suc-20200120201705204.chn

Quảng cáo