Quảng cáo

Nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em dưới 8 tuổi trên kênh của mình. Youtube đã thuê thêm nhân viên nhằm sàng lọc những thông tin gây ảnh hưởng đến trẻ em trên kênh youtube kids. Dự kiến kế hoạch này sẽ được triển khai vào đầu năm mới.

https://thanhnien.vn/cong-nghe/youtube-sang-loc-tat-ca-cac-video-youtube-kids-1164245.html

Via

Quảng cáo