Quảng cáo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã chủ động và khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

http://www.vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/dan-sinh/202002/viet-nam-trien-khai-cac-bien-phap-bao-ho-cong-dan-viet-tai-han-quoc-trong-dich-covid-19-dfd7e67/

Quảng cáo