Quảng cáo

Một số người từ vùng dịch Covid-19 nhập cảnh vào Việt Nam lại khai báo gian dối, trốn, né hoặc không tuân thủ quy định cách ly… khiến công sức cả xã hội ngăn dịch sẽ đổ bể.

Quảng cáo