Quảng cáo

Chưa xác định được nguồn lây đồng nghĩa với việc không biết được mầm bệnh từ đâu để khoanh vùng, ngăn ngừa, dập dịch.

https://tuoitre.vn/truy-lung-benh-nhan-so-0-20200302075724996.htm

Quảng cáo