Quảng cáo

Hồi nhỏ, ai chẳng có ít nhất vài lần ấm ức trước những suy nghĩ kiểu “bố mẹ toàn bênh anh/chị/em thôi, bố mẹ có thương con đâu?“. Mặc dù lúc nào bố mẹ cũng nói “thương các anh em như nhau” nhưng trong đầu những người con, ắt hẳn suy nghĩ về sự thiên vị vẫn luôn xuất hiện.

https://www.yan.vn/thu-tu-sinh-ra-trong-nha-anh-huong-toi-cuoc-doi-ban-164559.html?fbclid=IwAR1jlLwXtW04aHzxk8x0mssPCHs3kTRJcb1_mhcXkQZjgXXWWv7LHfxF3S4

Quảng cáo