Quảng cáo

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP.HCM thông báo sẽ xem xét, kiến nghị cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ đến hết tháng 3. Bên cạnh đó, thời gian nghỉ học của học sinh Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 23/2.

https://cafebiz.vn/thong-bao-moi-nhat-ve-de-xuat-nghi-hoc-den-thang-4-moi-quay-lai-lui-lich-thi-thpt-cua-tp-hcm-va-thoi-gian-di-hoc-cua-ha-noi-20200219140724939.chn?fbclid=IwAR3r9mCk2hRksJmobURmwJxoadTIGDS_zTORemDmhTqeazO-LqmDdghsoF4

Quảng cáo