Quảng cáo

Cắt, sao chép và dán – những tính năng đã vượt khỏi trình soạn thảo văn bản trên máy tính và đi vào đời sống, là phát minh cách mạng của một nhà khoa học máy tính người Mỹ vừa qua đời hôm 16-2.

Quảng cáo

2 BÌNH LUẬN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.