Phì cười kiểu uống sữa của chú mèo này

21
0

Nhìn rất cưng, uống rất khí thế,

Nhưng mà nhìn xuống sàn thì.. ôi thôi, ra ngoài hết rồi kìa ông tướng!