Quảng cáo

Huyết sắc tố trong loài giun Arénicole có khả năng vận chuyển oxy gấp 40 lần từ phổi đến các mô cơ thể so với huyết sắc tố ở người.

Quảng cáo