Ở Nhật Bản, cuộc sống dường như vẫn diễn ra bình thường giữa Covid-19 vào mùa hoa anh đào.

Quảng cáo của Google