Khi dịch covid-19 tiếp tục có chuyển biến phức tạp, nhiều địa phương đóng cửa các tụ điểm giải trí, khu vui chơi, sân khấu, kéo theo cả làng giải trí gần như ‘đóng băng’.

Quảng cáo của Google