Trang chủ Radio online Nghe Audio Truyện “Quái nhân trộm mộ” | Liêu trai chí dị...

Nghe Audio Truyện “Quái nhân trộm mộ” | Liêu trai chí dị 2022 (đang cập nhật)

318
1
quai nhan trom mo
quai nhan trom mo
Quảng cáo

MC Tuấn Anh gửi đến các bạn nghe đài bộ truyện ma trinh thám kinh dị xuyên không hấp dẫn có tựa đề “Quái Nhân Trộm Mộ”. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn tại type.vn

Vào năm 1907, một nhà khoa học phương Tây đã làm một thí nghiệm và phát hiện ra rằng, con người sau khi chết trọng lượng sẽ nhẹ đi 21 gram. Mọi người cho rằng đó là trọng lượng của linh hồn

Nhưng về phương diện tâm linh, một vị thầy pháp cho rằng hồn phách của con người chúng ta chỉ nặng có 4 chỉ, theo quy đổi thì 4 chỉ sẽ tương đương với 5 gram. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch trên? Đã phải mất rất nhiều thời gian để lý giải và đã tìm ra được chúng…

[chameleon_audio estimated_width=”339″ seekbar_color=”#ffffff” volume_on_color=”#ffffff” timer_color=”#ffffff” song_author_title_color=”#ffffff” continuously_play_on_all_pages=”true” playlist_record_bottom_border_on_color=”#ffffff” playlist_record_text_on_color=”#ffffff”][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P1″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%28%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACm%20X%C3%A1c%20%29%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20gh%C3%AA%20r%E1%BB%A3n%21.mp3″ xsources_ogg=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%28%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACm%20X%C3%A1c%20%29%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20gh%C3%AA%20r%E1%BB%A3n%21.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P2″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20Truy%E1%BB%87n%20Ma%202018%20-%20QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%232%20%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3″ xsources_ogg=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20Truy%E1%BB%87n%20Ma%202018%20-%20QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%232%20%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P3″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/%5B%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20%5D%20Qu%C3%A1i%20nh%C3%A2n%20tr%E1%BB%99m%20m%E1%BB%99%20%233%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3″ xsources_ogg=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/%5B%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20%5D%20Qu%C3%A1i%20nh%C3%A2n%20tr%E1%BB%99m%20m%E1%BB%99%20%233%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P4″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%234%20%20%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Mc%20tu%E1%BA%A5n%20anh%20k%E1%BB%83.mp3″ xsources_ogg=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%234%20%20%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Mc%20tu%E1%BA%A5n%20anh%20k%E1%BB%83.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P5″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%235%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20%20_%20%20Si%C3%AAu%20ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P6″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%236%20-%20Mc%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20c%E1%BB%B1c%20h%C3%A3i%20-%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P7″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%237%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P8″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%238%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P9″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%239%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P10″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2310%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P11″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2311%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P12″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2312%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P13″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2313%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%202018%20-%20%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P14″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2314%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%202018%20-%20%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][chameleon_audio_playlist_item title=”Quái nhân trộm mộ – P15″ xsources_mp3=”https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2315%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20c%E1%BB%B1c%20hay.mp3″][/chameleon_audio_playlist_item][/chameleon_audio]
Quảng cáo
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN
Cốt truyện
Giọng đọc
Âm nhạc
Diễn đọc
Hấp dẫn
Bài trướcDownload trọn bộ Harry Potter 8 tập Anh – Việt mới nhất 2022
Bài tiếp theoĐăng ký chơi Harry Potter: Magic Awakened mới nhất 2022
Nếu thấy bài viết của mình hay và hữu ích. Hãy chia sẻ nó tới nhiều bạn khác với nhé.
nghe-audio-book-quai-nhan-trom-mo-lieu-trai-chi-di-hien-daiMời các bạn cùng lắng nghe và cho chúng mình biết cảm nhận của các bạn qua phần comment (bình luận) phía dưới nhé!

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.