Trang chủ Radio online Nghe Audio Truyện “Quái nhân trộm mộ” | Liêu trai chí dị...

Nghe Audio Truyện “Quái nhân trộm mộ” | Liêu trai chí dị 2022 (đang cập nhật)

414
1

MC Tuấn Anh gửi đến các bạn nghe đài bộ truyện ma trinh thám kinh dị xuyên không hấp dẫn có tựa đề “Quái Nhân Trộm Mộ”. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn tại type.vn

Vào năm 1907, một nhà khoa học phương Tây đã làm một thí nghiệm và phát hiện ra rằng, con người sau khi chết trọng lượng sẽ nhẹ đi 21 gram. Mọi người cho rằng đó là trọng lượng của linh hồn

Nhưng về phương diện tâm linh, một vị thầy pháp cho rằng hồn phách của con người chúng ta chỉ nặng có 4 chỉ, theo quy đổi thì 4 chỉ sẽ tương đương với 5 gram. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch trên? Đã phải mất rất nhiều thời gian để lý giải và đã tìm ra được chúng…

 • Quái nhân trộm mộ - P1
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%28%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACm%20X%C3%A1c%20%29%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20gh%C3%AA%20r%E1%BB%A3n%21.mp3
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%28%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20T%C3%ACm%20X%C3%A1c%20%29%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20gh%C3%AA%20r%E1%BB%A3n%21.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P2
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20Truy%E1%BB%87n%20Ma%202018%20-%20QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%232%20%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20Truy%E1%BB%87n%20Ma%202018%20-%20QU%C3%81I%20NH%C3%82N%20TR%E1%BB%98M%20M%E1%BB%98%20%232%20%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P3
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/%5B%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20%5D%20Qu%C3%A1i%20nh%C3%A2n%20tr%E1%BB%99m%20m%E1%BB%99%20%233%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/%5B%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20%5D%20Qu%C3%A1i%20nh%C3%A2n%20tr%E1%BB%99m%20m%E1%BB%99%20%233%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P4
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%234%20%20%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Mc%20tu%E1%BA%A5n%20anh%20k%E1%BB%83.mp3
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%234%20%20%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Mc%20tu%E1%BA%A5n%20anh%20k%E1%BB%83.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P5
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%235%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20%20_%20%20Si%C3%AAu%20ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P6
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%236%20-%20Mc%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20k%E1%BB%83%20c%E1%BB%B1c%20h%C3%A3i%20-%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P7
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%237%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20Truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P8
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%238%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P9
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%239%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P10
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2310%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P11
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2311%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P12
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2312%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20di%E1%BB%85n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20c%E1%BB%B1c%20hay%20-%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20ma%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P13
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2313%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%202018%20-%20%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P14
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2314%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%202018%20-%20%20Si%C3%AAu%20Ph%E1%BA%A9m%20truy%E1%BB%87n%20trinh%20th%C3%A1m%20hay%20nh%E1%BA%A5t%202018.mp3
 • Quái nhân trộm mộ - P15
 • https://archive.org/download/QuaiNhanTromMo_201903/Qu%C3%A1i%20Nh%C3%A2n%20Tr%E1%BB%99m%20M%E1%BB%99%20%2315%20-%20MC%20Tu%E1%BA%A5n%20Anh%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%202018%20-%20%20Truy%E1%BB%87n%20ma%20trinh%20th%C3%A1m%20c%E1%BB%B1c%20hay.mp3

Quảng cáo của Google

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.