Quảng cáo

Trang National Geographic liệt kê những phụ nữ trong lĩnh vực khoa học và thám hiểm ít nổi tiếng trên truyền thông nhưng để lại những đóng góp to lớn.

https://tuoitre.vn/nhung-phu-nu-xuat-chung-bi-lich-su-lang-quen-20200220145623995.htm

Quảng cáo