Quảng cáo

Đã hơn 20 ngày kể từ khi Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định về việc công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (26.2), Nha Trang hiện vẫn là điểm đến của rất đông du khách Nga. 

Quảng cáo