Quảng cáo

Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc báo cáo nhân viên y tế có thể tìm và sử dụng kháng thể từ SARS và MERS để điều trị Covid-19.  

Quảng cáo