Trang chủ Lập trình Flutter Flutter | Những widget của ứng dụng Flutter/Widget stack (ngăn xếp)

Flutter | Những widget của ứng dụng Flutter/Widget stack (ngăn xếp)

413
0
Quảng cáo của Google

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu về widget stack (ngăn xếp), một trong những widget của ứng dụng Flutter

Widget stack (ngăn xếp)

Ngăn xếp là một widget con trong Flutter chứa danh sách các widget con và đặt chúng trên đầu các widget con khác. Nói cách khác, ngăn xếp cho phép các nhà phát triển chồng nhiều widget vào một màn hình duy nhất và hiển thị chúng từ dưới lên trên. Do đó, widget đầu tiên là mục dưới cùng và widget cuối cùng là mục trên cùng.

Các điểm chính liên quan đến Stack Widget

Sau đây là những điểm chính của widget stack trong Flutter:

Widget con trong ngăn xếp có thể được định vị hoặc không được định vị. Các mục được định vị được bao bọc trong tiện ích được định vị và phải có một thuộc tính không rỗng Các widget con không định vị được tự căn chỉnh. Nó hiển thị trên màn hình dựa trên sự liên kết của ngăn xếp. Vị trí mặc định của các lớp con là ở góc trên cùng bên trái.

Chúng ta có thể sử dụng thuộc tính alignment để thay đổi sự liên kết của các widget. Stack đặt các widget con theo thứ tự với lớp con đầu tiên ở dưới cùng và lớp con cuối cùng ở trên cùng. Nếu chúng ta muốn sắp xếp lại widget dành cho lớp con, thì bắt buộc phải xây dựng lại ngăn xếp theo thứ tự mới. Theo mặc định, widget con đầu tiên của mỗi ngăn xếp có kích thước tối đa so với các widget con khác.

Làm thế nào để sử dụng một widget stack trong Flutter?

Ví dụ dưới đây giúp hiểu nhanh việc sử dụng widget stack có chứa ba vùng chứa có kích thước thu nhỏ:

Stack(  

  children: <Widget>[  

    // Max Size  

    Container(  

      color: Colors.green,  

    ),  

    Container(  

      color: Colors.blue,  

    ),  

    Container(  

      color: Colors.yellow,  

    )  

  ],  

),

Nó sẽ cho kết quả sau:

Thuộc tính của widget stack

Sau đây là các thuộc tính được sử dụng với widget stack:


alignment: Nó xác định cách các widget con được định vị trong ngăn xếp. Nó có thể là trên cùng, dưới cùng, giữa, giữa bên phải, v.v.

Stack(  

  alignment: Alignment.topCenter, // Center of Top  

  children: <Widget>[ ]  

)

textDirection: Nó xác định hướng văn bản. Nó có thể vẽ văn bản ltr (từ trái sang phải) hoặc rtl (từ phải sang trái).

Stack(  

  textDirection: TextDirection.rtl, // Right to Left  

  children: <Widget>[ ]  

)

fit: Nó sẽ kiểm soát kích thước của các widget con không được định vị trong ngăn xếp. Nó có ba loại: lỏng lẻo, mở rộng và xuyên qua. Thuộc tính lỏng lẻo được sử dụng để đặt widget con nhỏ, thuộc tính mở rộng làm cho widget con càng lớn càng tốt và chuyển qua đặt widget con tùy thuộc vào widget con của nó.

Stack(  

  fit: StackFit.passthrough,  

  children: <Widget>[ ]  

)

overflow: Nó kiểm soát các widget con, cho dù hiển thị hay bị cắt bớt, khi nội dung của nó tràn ra ngoài ngăn xếp.

Stack(  

  overflow: Overflow.clip, // Clip the Content  

  children: <Widget>[ ]  

)

clipBehavior: Nó xác định nội dung có được cắt bớt hay không.

Định vị

Nó không phải là tham số ngăn xếp nhưng có thể được sử dụng trong ngăn xếp để định vị các widget con. Sau đây là hàm tạo của ngăn xếp được định vị:

const Positioned({  

Key key,  

this.left,  

this.top,  

this.right,  

this.bottom,  

this.width,  

this.height,  

@required Widget child,  

})

Ví dụ về widget stack

Đoạn mã dưới đây giải thích cách sử dụng widget stack trong Flutter. Trong đoạn mã này, chúng ta sẽ thử hầu hết các thuộc tính thiết yếu của widget stack.

import 'package:flutter/material.dart';  

void main() => runApp(MyApp());  

/// This Widget is the main application widget.  

class MyApp extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: MyStackWidget(),  

    );  

  }  

}  

class MyStackWidget extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: Scaffold(  

        appBar: AppBar(  

          title: Text("Flutter Stack Widget Example"),  

        ),  

        body: Center(  

          child: Stack(  

            fit: StackFit.passthrough,  

            overflow: Overflow.visible,  

            children: <Widget>[  

              // Max Size Widget  

              Container(  

                height: 300,  

                width: 400,  

                color: Colors.green,  

                child: Center(  

                  child: Text(  

                    'Top Widget: Green',  

                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20),  

                  ),  

                ),  

              ),  

              Positioned(  

                top: 30,  

                right: 20,  

                child: Container(  

                  height: 100,  

                  width: 150,  

                  color: Colors.blue,  

                  child: Center(  

                    child: Text(  

                      'Middle Widget',  

                      style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20),  

                    ),  

                  ),  

                ),  

              ),  

              Positioned(  

                top: 30,  

                left: 20,  

                child: Container(  

                  height: 100,  

                  width: 150,  

                  color: Colors.orange,  

                  child: Center(  

                    child: Text(  

                      'Bottom Widget',  

                      style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20),  

                    ),  

                  ),  

                )  

              ),  

            ],  

          ),  

        )  

      ),  

    );  

  }  

}

Output:

Khi chúng ta chạy ứng dụng, chúng ta sẽ nhận được giao diện người dùng của màn hình tương tự như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Flutter IndexedStack

Nó là một widget stack khác trong Flutter chỉ hiển thị một phần tử tại một thời điểm bằng cách chỉ định chỉ mục của nó. Xem đoạn mã dưới đây:

IndexedStack(  

  index: 1,  

  children: <Widget>[  

    Container(  

      color: Colors.green,  

    ),  

    Container(  

      color: Colors.blue,  

    ),  

    Container(  

      color: Colors.yellow,  

    )  

  ],  

)

IndexedStack nhận lớp con giống như một ngăn xếp thông thường, nhưng nó sẽ chỉ hiển thị một lớp con tại một thời điểm. Do đó, nó không phải là một ngăn xếp. Chúng tôi sử dụng nó để dễ dàng chuyển đổi giữa lớp con này sang lớp con khác theo nhu cầu của chúng ta.

Ví dụ về widget con IndexedStack

Đoạn mã dưới đây giải thích cách sử dụng widget stack được lập chỉ mục trong Flutter:

import 'package:flutter/material.dart';  

void main() => runApp(MyApp());  

/// This Widget is the main application widget.  

class MyApp extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: MyStackWidget(),  

    );  

  }  

}  

class MyStackWidget extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: Scaffold(  

        appBar: AppBar(  

          title: Text("Flutter Stack Widget Example"),  

        ),  

        body: Center(  

          child: IndexedStack(  

            index: 0,  

            children: <Widget>[  

              Container(  

                height: 300,  

                width: 400,  

                color: Colors.green,  

                child: Center(  

                  child: Text(  

                    'First Widget',  

                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20),  

                  ),  

                ),  

              ),  

              Container(  

                height: 250,  

                width: 250,  

                color: Colors.blue,  

                child: Center(  

                  child: Text(  

                    'Second Widget',  

                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20),  

                  ),  

                ),  

              ),  

            ],  

          ),  

        )  

      ),  

    );  

  }  

}

Output:

Khi chúng ta chạy ứng dụng, chúng ta sẽ nhận được giao diện người dùng của màn hình tương tự như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Có thể bọc ngăn xếp bên trong ngăn xếp trong Flutter không?

Có, có thể bọc ngăn xếp bên trong ngăn xếp trong Flutter. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách bao bọc ngăn xếp thứ hai bên trong vùng chứa với thuộc tính chiều cao và chiều rộng.

Xem đoạn mã dưới đây để hiểu rõ hơn:

import 'package:flutter/material.dart';  

void main() => runApp(MyApp());  

class MyApp extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: MyStackWidget(),  

    );  

  }  

}  

class MyStackWidget extends StatelessWidget {  

  @override  

  Widget build(BuildContext context) {  

    return MaterialApp(  

      home: Scaffold(  

        appBar: AppBar(  

          title: Text("Flutter Stack Widget Example"),  

        ),  

        body: Center(  

          child: Stack(  

            children: [  

              Positioned(  

                top: 100,  

                child: Text(  

                    "Stack#1",  

                    style: TextStyle(color: Colors.black, fontSize: 20)  

                ),  

              ),  

              Positioned(  

                top: 150.0,  

                child: Container(  

                  height: 220,  

                  width: 220,  

                  color: Colors.green,  

                  child: Stack(  

                    children: [  

                      Positioned(  

                        top:160,  

                        child: Text(  

                          "Stack Inside Stack#1",  

                          style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 20)  

                        ),  

                      )  

                    ],  

                  ),  

                ),  

              )  

            ],  

          ),  

        )  

      ),  

    );  

  }  

}

Khi chúng ta chạy ứng dụng, chúng ta sẽ nhận được giao diện người dùng của màn hình tương tự như ảnh chụp màn hình bên dưới:

Cuối cùng

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết Flutter Stack (ngăn xếp), ngoài ra các bạn có thể xem thêm các nội dung khác trong chuyên mục lập trình Flutter được chia sẻ bởi Nguyễn Hưng.

Quảng cáo của Google

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.