Quảng cáo

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, nhiều hàng quán ở TP.HCM đã nghĩ ra các cách như dán decal hay đặt ghế ngồi giữ khoảng cách cho người mua, dùng cần câu để chuyền ly nước hay đặt bàn bao quanh cửa tiệm để phòng tránh dịch.

Quảng cáo