Quảng cáo

Thủ tướng nhấn mạnh, hôm nay chưa chốt việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2.3 mà phải chờ đến ngày 27.2 hoặc 28.2 trên cơ sở theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh để đưa ra quyết định.

https://thanhnien.vn/giao-duc/chua-chot-viec-cho-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-vao-ngay-2.3-1186877.html

Quảng cáo