Chiều nào anh cũng lên đây hít xà có gì đâu mà lạ

4
0

Anh tập thể dục thôi đó nha, thằng nào treo xúc xích ở gần chỗ anh hít xà thế này!