Nếu bỏ đi cái suy nghĩ “được ăn cả ngã về không” qua một bên và chỉ đơn giản là bắt tay vào hành động, bạn sẽ học được một vài bài học quan trọng.

https://cafebiz.vn/chi-can-danh-20-phut-moi-ngay-cuoc-song-cua-ban-se-hoan-toan-thay-doi-20200130222403714.chn?fbclid=IwAR0ww8pEbjlpUwCljAQ0PVuGBUdCTfJSMl1FjJbtgF_n0hvUHMLzDozS7zU