Có một thực tế là để ngăn ngừa COVID-19, trong khi chờ văcxin, chỉ có một loại “văcxin” hiệu quả nhất đã được thử nghiệm hiệu quả ở Vũ Hán (Trung Quốc), đó là: ở đâu yên đấy, mà trong mùa dịch vẫn được gọi là phong tỏa, cách ly diện rộng.

Quảng cáo của Google