Trang chủ Game Black Desert Mobile – Patch Note: tìm hiểu thêm về Hot...

Black Desert Mobile – [5/12] Patch Note: tìm hiểu thêm về Hot time nhé.

239
0

Các vật phẩm Hot time có sẵn thông qua các sự kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng vật phẩm để có được hiệu ứng Hot time bất cứ khi nào bạn muốn.

Hỗ trợ Hot time từ những vật phẩm được áp dụng cho Normal Field, Field of Valor, Nightmare. 

Các vật phẩm Hot time không thể sửu dụng khi hết hạn. Tại thời điểm đó, bạn có thể xóa mục này hoặc bán vật phẩm cho NPC nếu bạn vẫn còn lại.

Bạn có thể nhận được các vật phẩm hỗ trợ 100%, 200% và 300% Hot time.

Thời lượng của hỗ trợ sẽ thay đổi tùy theo những vật phẩm Hot time . Bạn có thể kiểm tra các hiệu ứng này từ mô tả vật phẩm.

Bạn sẽ nhận được một hỗ trợ là tổng số của các mục Hot time và sự kiện Hot time khi áp dụng.

※ Nếu bạn sử dụng vật phẩm Hot time với cùng tỷ lệ phần trăm, nó sẽ chỉ tăng thời lượng của bộ đệm và không tăng hiệu ứng của nó.

*Ví dụ cụ thể nhé:

1) Hot time 300% (3 giờ) + Hot time 300% (3 giờ) = Hot time 300% (6 giờ)

2) Hot time 100% (3 giờ) + Hot time 300% (3 giờ) = Hot time 400% (3 giờ)

3) Hot time 300% (3 giờ) + Sự kiện Hot time

200% (3 giờ) = Hot time 500% (3 giờ).

Quảng cáo của Google