Quảng cáo

Theo Tổ chức Ung thư da, trang phục là tấm rào chắn đầu tiên và quan trọng hơn cả việc dùng kem chống nắng. Màu sắc nào giúp bảo vệ da tốt hơn, chỉ số UPF có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo